Mikä ihmeen Hypnosynnytys?

Hypnoosi on menetelmä, jolla ihmisen mieli johdatellaan syvärentoutuneeseen tilaan erilaisilla mielikuvilla ja rentoutusharjoituksilla. Hypnosynnytys tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan synnytystä syvässä rentouden tilassa. Tämä tila vastaa tunnetta, jonka saavutat meditoidessasi, uneen vaipuessasi tai päästessäsi flow-tilaan lukiessasi hyvää kirjaa, tehdessäsi töitä tai ollessasi uppoutuneena selailemaan somea. Hypnoosi on siis syvä rentouden tila, jossa kohdennat keskittymisesi yhteen tiettyyn asiaan, mutta olet täysin tietoinen ympäristöstäsi. Voit milloin tahansa halutessasi kääntää huomiosi takaisin ympäristöösi.

Hypnoosia käytetään terveydenhuollossa muun muassa poistamaan pelkoja ja ahdistuneisuutta, lievittämään kipua, hoitamaan unettomuutta, tukemaan elämäntapamuutoksissa ja muuttamaan ei-toivottuja käyttäytymismalleja. Ihmistä ei voi kuitenkaan hypnotisoida ilman hänen omaa tahtoaan. Jos ihminen on kovin epäluuloinen ja haluton, ei hänen tietoinen ja kriittinen mielensä päästä tajuntaa vaipumaan rentouden tilaan.

HypnoBirthing®-menetelmä on itsehypnoosia, jossa opettelet itse saavuttamaan syvärentoutuneen hypnoottisen mielentilan mielikuva- ja rentoutusharjoitusten avulla. Mitä enemmän ja säännöllisemmin harjoittelet, sitä helpommin ja nopeammin pääset rentouden tilaan.

Tärkeää on oikeasti uskoa, että voit saada voimaannuttavan synnytyskokemuksen ja sinulla on siihen täysi oikeus.

Alitajunta ohjaa tiedostamatta kehomme toimintaa

Tietoinen mieli tekee päätöksiä pohtien ja määrätietoisesti ajatellen. Alitajunta, tai piilotajunta, toimii tietoisen mielen alla. Muistot, uskomukset, pelot ja kokemukset ohjaavat tiedostamattamme kehomme toimintaa ja tulkintojamme asioista ja tapahtumista. Alitajuntamme ei tee eroa todellisuuden ja fiktion välillä, joten mielemme - ja tätä myötä myös kehomme - hyväksyvät nämä mielikuvat totena ja alkavat toimia niiden mukaisesti. Tämä tekee mielikuvaharjoittelusta erityisen tehokkaan harjoittelumuodon, jota myös huippu-urheilijat menestyksekkäästi käyttävät.

Alitajuntaamme on varastoitunut paljon positiivisia ja rohkaisevia mielikuvia, mutta myös rajoittavia ja kielteisiä uskomuksia. Syvän rentouden tilassa pääset tarkastelemaan omia alitajunnassa olevia uskomuksia, kokemuksia ja tapoja. Voit tietoisella mielellä määrätietoisesti harjoittelemalla muuntaa alitajunnan toimimaan positiivisena voimavarana.

Muunna rohkaiseva alitajunta voimavaraksesi synnytyksessä

Alitajunnassamme asuu paljon pelkoja ja vääriä odotuksia synnytystä kohtaan. Nämä ovat syvästi kulttuuriimme juurtuneita, jopa sukupolvien takaa kantautuvia uskomuksia, joita läheistemme synnytyskertomukset ja media ruokkivat entisestään. Synnytyksen luonnollisen kulun ja omien voimavarojen epäileminen ovat usein alitajuntaan tiukasti piirtyneitä ajatusmalleja. Epäilys itsestä synnyttäjänä ja huoli synnytyksen etenemisestä tulevat herkästi mieleen yhä uudelleen. Juuri nämä epäilykset on saatava kiinni tietoisella mielellä. Epäilyt muunnetaan rohkaiseviksi ajatuksiksi itsestä synnyttäjänä ja luottamukseksi synnytyksen luonnolliseen kulkuun. Sinun kehosi on tehty synnyttämään!

Normaalisti toimivan kohdun supistukset ovat siedettäviä ja aaltomaisia

Tahdosta riippumattoman parasympaattisen hermoston herkät hormonit ohjaavat synnyttävää kehoa. Kun mieli odottaa kipua, tuntee pelkoa ja jännitystä, stressihormonit alkavat virrata kehossa. Nämä tukahduttavat kehon luontaiset kipua lievittävät ja supistuksia aikaansaavat hormonit. Jännityksen myötä hengitys muuttuu pinnalliseksi, pakene tai taistele -tila saa verenkierron keskittymään puolustuslihaksiin. Äidin keho siis valmistautuu aistitun vaaran vuoksi vaistonvaraisesti siirtämään synnytystä sopivampaan hetkeen, jolloin ympäristö on jälleen vastasyntyneelle turvallinen ja rauhaisa. Tässä mielessä ihminen ei eroa muista nisäkkäistä, vaan kehomme toimii edelleen alkukantaisen ohjelmoinnin mukaisesti. Verenkierron paettua puolustuslihaksiin, kohtulihas ei saa happea ja verta toimiakseen optimaalisella tavalla. Tämä aiheuttaa kipua, hidastaa synnytyksen kulkua ja voi myös pysäyttää koko synnytyksen. Kohtua voi verrata muihin onttoihin lihaksiin, joiden olemassaolosta olemme tietoisia vasta kun joku on pielessä. Aivan kuten sydänlihas toimii sydänkohtauksessa. Emme tunne sydänlihaksemme supistumista ennen kuin se kärsii hapenpuuteesta, josta aiheutuu vihlovaa voimakasta kipua.

Kun mielesi on rento ja kehosi on rento. Luontaiset kivunlievittäjät virtaavat ja luottamus synnytyksen kulkuun voimistaa synnytystäsi edistävien hormonien toimintaa. Kohtulihas saa tarvitsemansa hapen ja toimii aaltomaisesti supistaen ja joustaen. Supistukset voimistuvat luontaisesti synnytyksen edetessä. Vauvan pää painaa lantiossa laskeutuessaan kohti syntymää, ohjaten sinua liikkumaan juuri oikeisiin asentoihin. 

Rento mieli antaa kehollesi vapauden toimia, herkkyyden heittäytyä synnytykseen ja kuunnella kehosi viestejä. 


HypnoBirthing®-synnystysvalmennus voimaannuttaa sinua ja valaa luottamusta syntymään mm. hengitys- ja rentoutusharjoitusten, mielikuvien ja voimalauseiden kautta. Valmennuksen avulla voit muodostaa mieleesi kirkkaan kuvan unelmiesi synnytyksestä ja alitajuntasi auttaa kehoasi suuntaamaan sitä kohti. Mielikuvien tueksi valmennus sisältää kokonaisvaltaisesti tietoa synnytyksestä ja vanhemmuudesta molemmille tuleville vanhemmille. Jokaisella on oikeus juuri omanlaiseen, voimaannuttavaan synnytyskokemukseen. Hypnosynnytysvalmennuksen harjoitukset tukevat sinua synnytyksen eri vaiheissa, synnytätpä veteen, käytät kehon rentouttamisen apuna epiduraalia tai vaikka kyseessä olisi keisarinleikkaus.

Hypnoterapeutti Marie Mongan perusti HypnoBirthing® (The Mongan method) instituutin vuonna 1989. Se on ensimmäinen kehitetty hypnosynnytysvalmennusmenelmä. Siitä lähtien insituutti on valmentanut tuhansia odottavia perheitä 45 eri maassa ympäri maailman. HypnoBirthing®-synnystysvalmennuksen sisältö, harjoitukset ja materiaalit ovat tarkoin instituutin määrittelemiä. Sisältö on muokkautunut 30 vuoden pitkäaikaisen kehityksen ja käyttäjäkokemusten tuloksena. HypnoBirthing®-synnytysvalmennuksia voivat pitää HypnoBirthing® Childbirth Educator -sertifiointikoulutuksen käyneet ja vuosittain koulutusta päivittävät henkilöt. Synnytysvalmennusohjelma on suunniteltu kestämään viisi viikkoa, sisältäen viikoittain 2,5 tunnin tapaamisen ohjaajan kanssa. Sitoutuminen viiden viikon valmennukseen, säännöllisiin tapaamisiin ja omaan harjoitukseen on tärkeää, jotta todella saat muutettua alitajuntasi uskomukset tukemaan unelmiesi synnytystä.

Me naiset olemme synnyttäneet tuhansien vuosien ajan. Luottamus, rohkaisu ja omaan mieleen kääntyminen ovat olleet luontaisia keinoja synnytykseen heittäytymiseen kautta aikojen. Synnytys voi olla naisen elämän hienoimpia ja voimaannuttavimpia hetkiä. Vapaasti virtaavat mielihyvää ja euforiaa tuottavat synnytyshormonit pitävät siitä huolen, kun mieli on vapaa epäilyksistä ja peloista.

HypnoBirthing ®-synnytysvalmennus ohjaa meitä takaisin juurille. 

 Juurille, missä naiset luottavat kehonsa kykyyn synnyttää epäilyksettä, ja syntymä on mahtava osa elämää.


Me järjestämme HypnoBirthing ® synnytysvalmennuksia pääkaupunkiseudulla, Kokkolassa ja etänä.