Marjaana Siivola

Hei,

Olen Marjaana, sertifioitu Hypnosynnytys ja Lamaze synnytysvalmentaja, sertifioitu doula ja doulakouluttaja sekä tutkija, DI ja tekniikan lisensiaatti. Olen synnyttänyt luomuna, puudutteella ja sektiolla, Suomessa ja USA:ssa. Nämä kokemukset ovat avanneet minulle uuden maailman, jota lähdin tutkimaan ja johon halusin kouluttautua lisää. Aluksi en vielä aavistanut mikä maailma sieltä avautuukaan! Koulutus koulutukselta haluan entistä vahvemmin, että jokaiselle perheelle suodaan mahdollisimman hyvä synnytyskokemus ja hyvä alku perheelle. Se luo hyvän pohjan perheen henkiselle ja fyysiselle terveydelle ja tulevaisuudelle.

Hyvä synnytyskokemus on kaikkien oikeus eikä se riipu synnytyksessä käytetyistä kivunlievityksistä tai miten vauva lopulta syntyi. Se ei ole elämysmatkailua, vaan osa hyvinvoivan perheen rakentumista. Kuten Penny Simkin sanoo, synnytys ei ole vain yksi päivä elämässä. Sillä on vaikutuksia jo raskausaikana ja vahvasti sen jälkeen. Synnytyskokemus elää ihollamme ja sisimmässämme lopun elämää. Sillä voidaan vahvistaa tai heikentää perheiden hyvinvointia.

Synnytyksen merkityksellisyys ja siihen valmistautuminen jää liian vähälle huomiolle. Tiedollisen valmistautumisen lisäksi meidän tulisi valmistautua myös henkisesti ja hyödyntää mielen voimaa. Tällä hetkellä mielikuvat ja uskomukset synnytyksestä ovat pitkälti median luomia, joita ei todellakaan paranna medikaalinen riskisynnyttäjän hoitopolku eikä synnytysvalmennuksen puutteet. Samaan aikaan hyvät synnytyskokemukset eivät saa ääntänsä kuuluville, vaikka suurin osa synnytyksistä on hyviä.

Synnytysvalmentajana haluan ohjata sinut huomaamaan omat odotuksesi, mielikuvasi ja uskomuksesi synnytykseen liittyen sekä esittää näyttöön perustuvaa tietoa synnytyksenhoidosta. Näistä käsin pystyt huomioimaan mikä on sinun, mikä kulttuurin ja mikä ehkä sukulaisten luomaa käsitystä synnytyksestä ja alat rakentamaan oman näköistä synnytystä sinun perheellesi. Toisaalta ymmärrät myös, miksi pitää olla avoin mieli muutoksille synnytyksen aikana ja opit navigoimaan erilaisten tilanteiden kanssa synnytyksen aikana, mikä rikkomisen sijaan voimaannuttaa sinua, sinä pystyt! Synnytysvalmennus ei ole luomusynnyttäjien etuoikeus, vaan se kuuluu kaikille. Myös sektioon kannattaa valmistautua, onhan se vauvasi ainutkertainen syntymä.

Hyvä synnytyskokemus rakentuu siitä, miten sinua kohdeltiin, miten tulit kuulluksi ja miten olit mukana päätöksenteossa. Näihin kaikkiin pystyt itsekin vaikuttamaan valmistautumalla synnytykseen henkisesti ja tietoisesti. Kaikkeen ei pysty vaikuttamaan, mutta tiedolla ja Hypnosynnytyksen avulla pääset tilanteissa sujuvasti eteenpäin.

Koska haluan tarjota tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja menetelmiä, olen HypnoBirthing® Instituten sertifioima synnytysvalmentaja ja Hypnosynnytysvalmennukseni perustuu HypnoBirthing® Instituten koulutukseen ja heidän 2020 päivitettyyn koulutusmateriaaliin.

Tututustu Marjaanan Hypnosynnytyskursseihin

Hypnosynnytysvalmennukseni:

  • Arkena:

    • 650€/odottaja+tukihenkilö

    • 900€/kaksi odottajaa ja tukihenkilöt (450€/odottaja).

  • Iltaisin/viikonloppuisin:

    • 800€/odottaja+tukihenkilö

    • 1300€/kaksi odottajaa ja tukihenkilöt (650€ odottaja).

Hinta sisältää Synnytyksen ABC  verkkokurssi kaikille osallistujille.
Doulat ovat aina tervetulleita ilmaiseksi odottajan mukana.

Varaukset osoitteesta marjaana@doules.fi tai puhelimitse 050-5969011.

Doula-asiakkaille: kokopaketin ottajalle Hypnosynnytyskurssi -200€.